Нова земя

Изкореняване, риголване и продълбочаване на лозови и овощни масиви

 

"Нова Земя 02" ЕООД извършва професионални услуги със земеделска и строителна техника:

  • Изкореняване на стари овощни градини и лозя.
  • Риголване, продълбочаване и подравняване на терени.
  • Услуги с мулчер - почистване и поддържане на пасища и ливади.
  • Изравняване и оформяне на терени с малогабаритна и едрогабаритна техника.
  • Прокопаване на канали и подготовка за полагане на дренажни елементи.
  • Отвеждане на повърхности води в канавка. Обратен насип.

Разаполагаме с екип от висококвалифицирани служители с богат професионален опит.