Нова земя
Изкореняване, риголване и продълбочаване на лозови и овощни масиви