Нова земя
Изкореняване, риголване и продълбочаване на лозови и овощни масиви

Техника

   

   Разполагаме с верижни булдозери, собствен транспорт за тях, колесни трактори.

 

   Пълна гама инвентар за извършване на описаните услуги. Охраната на техниката и настаняването на работниците е включено в крайната цена.