Нова земя
Изкореняване, риголване и продълбочаване на лозови и овощни масиви

Услуги

 • Изкореняване
 • Почистване
 • Подравняване
 • Риголване
 • Направа на пътища
 • Услуги с шредер;
 • Услуги с горски мулчер;
 • Поддръжка на ливади;
 • Поддръжка пасища;
 • Поддръжка мери;
 • Почистване на дребни и средно големи храсти - шипка, трън и глог.