Нова земя
Изкореняване, риголване и продълбочаване на лозови и овощни масиви

Подравняване терени

 

   Подравняване след риголване се извършва с рипер (продълбочител) с цел разбиване на големите земни късове и спомага за по-нататъчната обработка на земята.

 

   Извършваме подравняване на терени и земеделски площи, както и изграждане на малки рибарници.

 

 

Подравняване терени - Изображение 1