Нова земя
Изкореняване, риголване и продълбочаване на лозови и овощни масиви

Риголване

 

   Риголване на дълбочина от 45 см. до 70 см. с плугове с едно, две и три тела. Дълбока оран, нужна след почистването на стари лозови и овощни масиви.

 

   Чрез обръщането на почвата трайно се отстранява кореновата система на остатъчните храсти, дървета и плевели.

 

Риголване - Изображение 1