Нова земя
Изкореняване, риголване и продълбочаване на лозови и овощни масиви

За нас

 

   Нова земя е дружество, което извършва професионални услуги със земеделска и строителна техника. Фирмата предлага следните услуги за своите клиенти:

  • изкореняване на лозя и стари овощни градини;
  • изравняване и оформяне на терени с малогабаритна и едрогабаритна техника;
  • риголване, продълбочаване и подравняване на терени и земеделски площи;
  • отвеждане на повърхностни води в канавка;
  • прокопаване на канали и подготовка за полагане на дренажни елементи. 

   Извършваме продълбочаване на дълбочина  40 – 70 см. Продълбочаването аерира почвата и спомага влагозапасяването. Не уврежда повърхностния хумусен слой.